OUWEHANDS DIERENPARK BOUWT VERBLIJF VOOR NIEUWE DIERSOORT: DE BONOBO

INSTAAN aansluitend aan oplevering Pandaverblijf opgenomen in bouwteam voor Bonobo verblijf